Privacyverklaring

Bentura.nl, gevestigd aan Morra 2, 8032 ZN te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag!Je kunt ons bereiken via info@bentura.nl.

Persoonsgegevens die Bentura.nl verwerkt

Bij jouw eerste bezoek aan onze website info@bentura.nl hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wil je de cookies inzien of je voorkeuren aanpassen dan kan dat hier.

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

Accountgegevens;
Gebruikersnaam, wachtwoord

Contactgegevens;
E-adres, telefoonnummer

Locatiegegevens;
Fysieke adres, factuuradres, postadres, IP-adres

Identiteitgegevens;
Voor- en achternaam, geboortedatum, handtekening

Financiële Gegevens;
Bankrekeningnummer, betalingsverwerkingsgegevens, bankoverschrijvingsdetails

Op het moment dat jij diensten van ons afneemt wordt er een persoonlijke account aangemaakt waarin wij de nodige gegevens verwerken zodat jij kan inloggen om de onderstaande onderdelen te raadplegen.

 • Overzicht facturen en offertes
 • Overzicht profielgegevens en contactgegevens

Informatie die we verzamelen wanneer je onze service gebruikt We houden gegevens bij van de interacties die we hebben met onze klanten, inclusief de producten, diensten en klantenondersteuning die we hebben geboden. Dit omvat de interacties die onze klanten hebben met ons platform, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker inlogt of een offerte, factuur pagina heeft bekeken of op een acceptatie knop heeft geklikt t.b.v. het uitvoeren van de overeenkomst.

We kunnen de volgende informatie verzamelen of verwerken:
Metadata – IP-adres, taalinstellingen
Acties – bekeken pagina’s, aangeklikte knoppen, tijdstip en datum voor het laatst ingelogd, geopende e-mail bericht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Bentura.nl verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bentura.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Bentura.nl persoonsgegevens

De informatie die we vragen, verzamelen en verwerken, wordt voornamelijk gebruikt om klanten/gebruikers het product of de dienst te leveren waarom ze hebben gevraagd. Meer specifiek kunnen we je persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om betalingen af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om vragen over onze diensten te beantwoorden of om op een klacht te reageren.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen.
 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Om een account voor je aan te maken nadat je per e-mail of na mondelinge overeenstemming toestemming hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soms nemen wij aan de hand van persoonsgegevens een geautomatiseerde beslissing. Hieronder leggen wij uit hoe dit gebeurt, wat hier de reden voor is en welke gevolgen dit voor je kan hebben.

Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zullen wij automatisch enkele waarschuwingen toesturen naar de niet-betalende klant. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan blokkeren wij de diensten die bij ons worden afgenomen. Als laatste redmiddel wordt een incassobureau ingeschakeld voordat er diensten worden opgezegd.

Hoe lang Bentura.nl persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@bentura.nl.

Delen van persoonsgegevens door Bentura.nl met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onze externe dienstverleners

De persoonlijke informatie van gebruikers kan namens ons binnen Nederland, Europa of Wereldwijd door onze externe serviceaanbieders worden bewaard of verwerkt. Onze externe dienstverleners zijn contractueel verplicht om je persoonlijke informatie uitsluitend namens ons te gebruiken, volgens onze instructies.

Hosting
Datacenter in Nederland

Backup opslag
Datacenter in Nederland en Europa

Betalings- en bankproviders
Datacenter in Nederland

Marketing- en analyse-providers
Datacenter wereldwijd

Beveiliging providers
Datacenter wereldwijd

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Bentura.nl gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Bentura.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Lees daar meer over in onze Cookie verklaring.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet

We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics

Hotjar
Via onze website wordt een cookie geplaatst door het Maltese bedrijf Hotjar. Wij gebruiken hun dienst om bij te bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Hotjar kan deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derde de informatie namens Hotjar verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Hotjar verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en uw gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard. Hotjar voldoet aan de toepasselijke Maltese en Europese wetgeving.

WordPress
Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bentura.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bentura.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Bentura.nl persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@bentura.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Alle medewerkers van Bentura.nl die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Persoonsgegevens worden niet lokaal opgeslagen.
 • Wachtwoorden worden niet lokaal (niet versleuteld) opgeslagen.

Hoe meld je een beveiligingskwetsbaarheid aan ons?
Als je denkt dat je in een van onze producten of platformen een beveiligingskwetsbaarheid hebt gevonden, meld deze dan snel per e-mail aan info@bentura.nl

 • Vergeet niet de volgende details aan je melding toe te voegen
 • Een beschrijving van de locatie en de potentiële impact van de kwetsbaarheid
 • Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die nodig zijn om de kwetsbaarheid te reproduceren (POC-scripts, screenshots en Gecomprimeerde screencaptures vinden we allemaal nuttig.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 1.0– mei 2018]

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

error: Content is beveiligd

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt bentura.nl  gebruik van cookies. In onze Privacyverklaring staat hoe wij cookies inzetten. Wij adviseren u de cookies te accepteren voor een optimaal gebruik van de website. Let op: Als u doorklikt op de website geeft u toestemming om cookies te plaatsen.

Cookie instellingen

Hieronder kunt u kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

NoodzakelijkNoodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

StatistiekenStatistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

VoorkeurscookiesVoorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

MarketingMarketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

OverigeNiet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.